Krisehåndtering

Kriser er en naturlig del af livet, men de er som oftest  ubehagelige og kræver, at der arbejdes orienteret mod at komme styrket ud på den anden side. Kriser kan opstå gennem skilsmisser, dødsfald, sygdom eller måske fyring fra jobbet, hvor der er behov for mentale værktøjer og nye handlemuligheder. En krise kan dog også have en positiv karakter i form af familieforøgelse, ægteskab eller lignende, men hvor der stadig er behov for hjælp til at kunne tackle de nye udfordringer, hvilket er helt naturligt. Gennem et godt krisehåndteringsforløb, så kan du få redskaber til at se mod fremtiden på en ny og mere klar måde samt komme igennem de udfordringer du måtte have. Her hos People Success får du muligheden for at få gode redskaber gennem et krisehåndteringsforløb, hvor du kan få forståelse for den krise, som du oplever i dit liv, og du kan få kendskab til din krops reaktioner på ændringen.

 

Hos People Success er der mulighed for krisehåndtering til både privatpersoner og virksomheder. Alle virksomheder og organisationer kan komme i modvind på et tidspunkt, hvor der så er behov for krisehåndtering af mange forskellige grunde. Her kan Jesper hos People Success hjælpe med at tackle krisen, lave planer for fremtiden, styrke kommunikationen mellem medarbejdere og hjælpe med den nødvendige omstillingsprocess, som gør sig gældende for både ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

 

Jesper Corneliussen, som er medejer af People Success, har igennem mange år arbejdet med krisepsykologiske opgaver, både når det kommer til det enkelte individ, men også når det kommer til grupper. Jesper er autoriseret psykolog og har været aktiv i det danske forsvar i mange år, herunder blandt andet som patruljefører i Slædepatruljen Sirius. Denne erfaring gør, at han i hverdagen kan hjælpe individer og organisationer med at opnå en forøget trivsel og en bedre performance. Denne brede erfaring indenfor forskellige former for krisehåndtering kan komme dig til gode, når du har brug for komme styrket videre.

Hvad er psykologisk krisehjælp?

Når du gennemgår eller har gennemgået en krise, vil du opleve nogle fysiske reaktioner fra din krop. Disse kan komme på baggrund af det øgede stress, som du har er udsat dig selv og din krop for. Når disse kropslige reaktioner og symptomer er drevet over, er der plads til, at du kan begynde at bearbejde den oplevelse, som du har været igennem. Dette er psykologisk krisehjælp, også kaldet debriefing, hvor du kan tale om den krise, som du har været igennem, og hvor du kan begynde på forløbet med en bearbejdning af den traumatiske oplevelse og den ændrede hverdag.

 

Med psykologisk krisehjælp i samarbejde med Jesper hos People Success, kan du få skabt et rum, hvor du kan tale om de mange følelser, tanker og meninger, som du har akkumuleret gennem den krise, som du har været igennem. Med psykologisk krisehjælp kan du altså få en bedre forståelse for dine egne reaktioner, og hvordan du kan komme videre fra, hvor du er. 

 

Debriefingen er som regel nødvendig nogle dage efter den traumatiske oplevelse, som du har været igennem – når din krop har fået lov til at falde til ro. På dette tidspunkt er du mere modtagelig og har skabt mere plads til at kunne modtage den psykologiske krisehjælp, som vi hos People Success står klar til at hjælpe dig med. Efterfølgende er det så også muligt at komme videre i et mere individuelt og længere psykologforløb, hvor du kan bearbejde din oplevelse. 

Har du brug for akut psykologisk krisehjælp?

Der kan komme tidspunkter i vores liv, hvor vi har behov for mere akut psykologisk krisehjælp, også kendt som defusing. Dette kan være efter en traumatiserende ulykke, en voldsepisode, et dødsfald eller lignende, hvor der er behov for hjælp nu og her. Hos People Success tilbyder vi også akut psykologisk krisehjælp til dig, som gerne vil have en bedre forståelse for, hvad der er sket – altså skabe et overblik over hændelsen, og dermed mindske den overvældende følelse af kaos og angst, som måtte være til stede.

 

Akut psykologisk krisehjælp, defusing, er for eksempel for dig, som har behov for at forstå og kunne håndtere de fysiske reaktioner, som kroppen måtte have på den traumatiske oplevelse. Disse kan bestå af hjertebanken, voldsom træthed eller en følelse af uvirkelighed. Gennem defusing vil der være fokus på at etablere, at denne form for reaktion er helt naturlig, og at der ikke er ‘forkerte’ reaktioner, når der er tale om et traume.

 

Med akut psykologisk krisehjælp hos People Success vil du få rådgivning og hjælp til at bearbejde din oplevelse, så du kan komme videre efter hændelsen. Forløbet afsluttes med, at vi i samarbejde opstiller nogle handlemuligheder til dig, samt information om, hvad du kan forvente af efterreaktioner samt gode råd til fremtiden. Det kan også være du har brug for yderligere psykologhjælp.

Hvorfor krisehjælp?

Kriser kan komme i mange former og størrelser, og der er forskel på, om du bliver ramt af en krise på arbejdspladsen eller i privatlivet. Rammer en krise, kan vi aldrig vide os sikre på, hvordan vi vil håndtere hændelsen. Måske har du allerede nogle psykologiske værktøjer, som du vil kunne tage i brug, men det er vigtigt at de er passende til selve hændelsen. Derfor er krisehjælp en god idé, så der bliver taget hånd om dine udfordringer på bedst mulig vis, hvilket vi er eksperter i at hjælpe med og rådgive i. Krisehjælp kan hjælpe dig med at bearbejde den smerte, forvirring og følelse af at blive eller være overrumplet. Du vil blive klædt godt på til at komme videre i din hverdag. 

 

Kriser rammer dog ikke kun privatpersoner, og derfor er det ikke unormalt, at din virksomhed kan komme ud for, at der er behov for krisehjælp. Der kan opstå situationer og hændelser på arbejdspladsen, hvor der er behov for at kunne bearbejde en større ændring i hverdagen, måske på grund af en større fyringsrunde eller en omvæltning i ledelsen. Her kan det være nødvendigt med krisehjælp, så virksomheden kan komme styrket og stærkere ud på den anden side, og hvor fokus igen er på effektiviseringen af selve arbejdet og den gode kommunikation kollegaer imellem. 

 

Krisehjælp hos People Success er altså en bred løsning, hvor der er plads til, at du alene eller din virksomhed kan få hjælp til den specifikke krisehåndtering, der er behov for, så nye handlingsmuligheder og strategier kan etableres, og vejen videre bliver klarere.