Person OG team profiler

Vil du gerne have en dybdegående indsigt i din egen eller dit teams profil?

Hos People Success har vi gennem en årrække arbejdet med et stort forskningsprojekt om personprofiler i elitemiljøer indenfor forsvaret, politiet, fodbold og håndbold. Dette arbejde giver os en unik indsigt i hvilke person- og team-karakteristika, der kræves til specifikke behov i forskellige typer af organisationer. Vi arbejder med flere typer af person- og teamprofiler og vil kunne tilbyde dig de tests, der opfylder lige netop dine eller dit teams behov.

Vores forskningsarbejde med personprofiler startede tilbage i 2013 ud fra en tanke om, at personprofiler ikke kunne vise noget i praksis. Hos People Success blev vi heldigvis klogere! Efter et længerevarende og grundigt arbejde med person– og teamprofiler blev vi overbeviste om, at profilering i praksis kan løfte både ens egen og teamets udvikling. Vi udbyder derfor en række forskellige tests, men vi anvender selvfølgelig udelukkende de mest validerede og brugbare test for dig og dit team. 

Få udledt personprofiler ud fra personlighedstests 

Hos People Success udbyder vi de stærkeste og mest validerede personlighedstests muligt, som kan bruges som et redskab til at skabe god dialog omkring den individuelle persons eller teamets personlighed og træk – her både inden for sport og erhverv. Gennem disse tests er det blevet muligt at fokusere skarpere på de stærke og svage sider, hvilket gør det langt nemmere at finde de optimeringsmuligheder, som måtte forefinde sig. 

Få styrket kommunikationen ved hjælp af personlighedstests

Når du får lavet en personlighedstest hos People Success som et team, så er det muligt at kigge på det enkelte individ i teamet, og på den måde kan lederen og teamet være mere opmærksom på den enkeltes behov, udviklingsområder og målsætninger. Dette gør disse tests til en mulighed for at styrke kommunikationen mellem de enkelte i teamet, men testene kan også forbedre kommunikationen mellem lederen og teamet. Her kan ledere få et godt redskab, når det kommer til, hvad han eller hun skal være opmærksom på i forhold til de forskellige profiler på de ansatte. 

 

Når de enkelte i teamet har taget testene, og resultaterne er blevet analyseret, så er det muligt at gå fra test og profiler til udvikling og optimering på arbejdspladsen og i teamet. Hos People Success arbejder vi altså på, at disse tests og profiler kommer i spil og gør en forskel på arbejdspladsen for den enkelte og for teamet som helhed. Dette kræver dog, at du som leder eller som individ i teamet arbejder aktivt med personlighedstestene, da de ellers ikke vil kunne gøre en stor forskel i samarbejdet mellem kollegaer for at effektivisere arbejdsgangen og kommunikationen. 

Teamprofiler

Som en del af vores tilbud hos People Success, finder du også udviklingen af detaljerede og professionelle teamprofiler. Disse tests kan analyseres, hvorefter de kan bruges i praksis på arbejdspladsen til at forbedre effektiviteten og arbejdsglæden hos teamet. Disse tests kan bruges til at dele afdelinger op på bedst mulig vis, så du som leder kan fordele styrker og svagheder mest optimalt. 

Kom tættere på og bliv klogere på dit team

Efter at have lavet en teamtest har du altså en analysering af arbejdsmiljøet hos din virksomhed og kollegaskabet mellem de forskellige ansatte. Dette vil gøre det nemmere for dig som leder at spore dig ind på, hvad teamet og arbejdspladsen skal være opmærksom på for, at profilerne kan komme mest i arbejde og gøre en positivforskel på arbejdspladsen. Derudover kan en god teamprofil også være med til at vise, hvordan du som leder kan skabe en arbejdsplads med mulighed for udvikling til et nyt niveau – et High Performance team. High Performance teamet kan kun eksistere, når rammerne for den gode kommunikation er fastlagt, og gruppedynamikken mellem individer i teamet er positiv, og dette kan du kultivere ved at starte med opbygningen af en detaljeret teamprofil.