People succesS

Kort fortalt

Kort fortalt

People Success er en psykologvirksomhed der fokuserer på vores kunders og klienters succes.

KMD

KMD

I People Success har vi ét tæt samarbejde med Danmarks største IT-virksomhed, KMD. Her samarbejdes der om it-løsningen, KMD People Success. Løsningen har til formål at arbejde med HR-data til organisationer for rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere.

VISION

VISION

People Success vision er, at være førende indenfor viden om performance kobling til psykologfaglige ydelser til organisationer og enkeltpersoner.

HVEM ER VI

People Success består af psykologerne Jesper Corneliussen (Cand.Psych.Aut.) og Christoffer Cichosz Mikkelsen (Cand.Psych.). Fælles for os begge er, at vi har den psykologfaglige teoretiske baggrund, samt den praktiske erfaring fra hhv. en karriere i forsvaret og elitesportsverdenen. Vi har på egen krop oplevet de op- og nedture, som en præstations- og vinderkultur byder på. Vi har personligt stiftet bekendtskab med hvilken forskel målrettet mentalt arbejde kan gøre for os hhv. som elitesoldat og elitesportsmand. Vi oplever, at vores erfaringer fra vores atypiske baggrunde giver os forudsætningerne for at understøtte og præge udviklingen hos vores klienter på den bedst mulige måde.

Ydelser

Sportspsykologiske samtaler +

Mental Træning

 

VIL DU ET MENTALT SKRIDT FORAN DE ANDRE?

Inden for sportens verden oplever vi ofte, at mental træning er et tabu, der bliver associeret med skam og hemmeligholdelse. I vores optik er det dog ingen skam at tage ansvar for sig selv og sin udvikling. Tværtimod.

Ved at vælge et samarbejde med People Success vil du få mulighed for at arbejde konkret med dine målsætninger, dine tanker og den adfærd, du ønsker at vise overfor dine omgivelser. Arbejdet er individuelt - fordi ingen mennesker er ens.

Vi vil altid stræbe efter at have et tæt samarbejde med forældre, trænere og andre tilknyttede for at skabe de bedst mulige rammer for det unge atlet. Samtidig ved vi, at den tillidsfulde og fortrolige relation til en udefrakommende kan være unikt og værdifuldt for et menneske.

Som en del af vores forløb tilbyder vi:

  • Coaching
  • Kognitiv træning
  • ACT (Acceptance Commitment Therapy)
  • Personlighedstest
  • Online videokonsultationer

 

TEORETISK TILGANG

 

Ved at arbejde med målsætninger, tanker og adfærd er mental træning det nye store udviklingsområde, når det handler om at præstere. At acceptere tanker og nervøsitet for hvad de er, er en nødvendighed for at kunne præstere på højeste niveau. Hos People Success arbejder vi i krydsfeltet af positiv psykolog, personlighedspsykologi, kognitiv terapi og coaching.

I positiv psykologi arbejder vi blandt andet med styrker og fokus på, hvor den unge føler sig i trivsel.

Personlighedspsykologien kommer til udtryk ved, at vi arbejder med mennesket bag sportsudøveren. Her kan elementer som identitet, selvværd og selvtillid være aspekter, vi undersøger.

Den kognitive terapi kommer til udtryk ved, at vi arbejder med den unges tanker, følelser, adfærd og krop.

Endelig kan processen være i en coachingbaseret ramme. Her sætter vi de mål, sportsudøveren skal arbejde ud fra.

Workshops i Mental Træning +

Vi tilbyder at afholde workshops i Mental Træning. Fordelen ved at have workshops er, at den samme gruppe kan øge deres viden og indsigt om forskellige temaer fra gang til gang. Deltagerne vil samtidig få konkrete øvelser de kan træne i deres hverdag og denne erfaring drøfter vi også til næste workshop. Typisk ligges der op til workshop ad 5-6 gange omhandlende forskellige temaer som ses i tabellen.

Foredrag om Slædepatruljen Sirius +

På mange måder adskiller Slædepatruljen Sirius sig fra de fleste andre arbejdspladser, men det er ikke desto mindre præcis det, det er: en arbejdsplads med en kerneopgave, der skal løses. Hverdagen består ofte af 30-40 km på ski og hundeslæde, ensformig kost og temperaturer mellem -20 og -40 grader. Fordi fejltrin har fatale følger, er patruljemændene afhængige af at skabe samarbejde og ledelse, der fungerer til perfektion – og de erfaringer kan mere konventionelle arbejdspladser lære meget af.

 

Fordi forholdene er så ekstreme, intensiveres alt under arbejdet. Samarbejde og glæde har optimale betingelser for at blomstre – men det samme har konflikter, hvis de ikke bliver taget i opløbet.

 

Selvom patruljemændene udfører deres arbejde under ekstraordinære forhold, ligner arbejdspladsen organisatorisk set de fleste andre, og derfor kan deres erfaringer være nyttige i mange henseender:

 

Patruljemændene oplever en forstærket udgave af stemningerne på en arbejdsplads, og derfor kan deres erfaringer bruges til at komme uheldige episoder i forkøbet de fleste steder. Det gør sig især gældende, når det kommer til konflikter, samarbejde og ledelse, men der er faktisk også rigtig mange ting, man kan arbejde med i forhold til kerneopgaven – bl.a. at forstå, at man også bidrager til at løse kerneopgaven gennem opgaver, der knytter sig mere perifert til – f.eks. supervision, kurser, afdelingsmøder og så videre.

 

 Skab grobund for at vække dine ansættes interesse ved at booke dette anderledes, spændende og oplysende fordrag.

Erhvervspsykologiske samtaler +

I People Success arbejder vi indenfor erhvervslivet på alle niveauer; med medarbejderne, teams, ledere, chefer og organisationer. Det kunne være i samtalen med medarbejderen som mistrives, er stresset eller ønsker at udvikle sig. Det kunne være teamet, som ønsker at præstere endnu bedre eller skal have hjælp da teamet sidder fast og er ineffektive grundet konflikter og mistillid. Det være sig ledersparring eller lederudvikling.

kliniske samtaler +

Individuel psykologisk behandling/psykoterapi og parterapi på et højt fagligt niveau tilbydes. Jeg har erfaring fra arbejde, som erhvervspsykolog ved ArbejdsmiljøCentret og efterfølgende en stilling som klinisk psykolog i militærpsykologisk afdeling i Forsvaret, med voksne og med behandling indenfor en række problemstillinger.

 

De seneste år har jeg arbejdet intensivt med psykoterapi og behandling af veteraner og deres pårørende, samt med traume/stress reaktioner opstået i arbejdssituationer. Jeg tilbyder behandling af en lang række psykologiske problemstillinger som stressproblematikker, depression, kriser og traumer. Herudover har jeg erfaring med parterapi.

 

Er uddannet psykolog og autoriseret i 2018. Herudover uddanner jeg mig løbende, bl.a. med en 2 årig kognitiv efteruddannelse på Kognitiv Terapi Center Århus, som blev afsluttet 2019.  

 

Psykoterapi er en proces. Forventninger skal afstemmes og tillid er altafgørende. Min erfaring er, at tillid og tryghed er centralt og samtidig lægger jeg vægt på, at man opnår fremskridt ved åbent at adressere det der er smertefuldt og det man helst vil undvige.

Psykologisk testing +

People Success har i en række større projekter arbejdet med psykologisk testning, herunder særligt personlighedstesten NEO-PI-3 ©. Testen er baseret på Trækteori og er en Big-5 model, der giver en grundig, nuanceret og dybdegående analyse af personligheden. Testen giver værdifuld indsigt i den enkelte klient og kan bruges både ift. rekruttering, medarbejderudvikling, kliniske samtale forløb, sportspsykologi eller Mental Træning.

Kontakt os

Christoffer Cichosz

Funder Skovvej 150, 8600 Silkeborg

Tlf: 29217041

 

Jesper Grønbjerg Corneliussen

Sandmosevej 27, 9440 Åbybro

Tlf: 30540032